ผศ. ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล นำทีมนักศึกษาเข้าพูดคุยแผนการทำงานใน Naturalis Biodiversity Center ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่มา: click here