28​ มกราคม​ 2563​ พิธีเปิด​นิ​ทร​ร​ศ​กา​ร​ภ​า​พ​ว​า​ด​พ​ฤ​ก​ษ​ศ​า​ส​ต​ร์​
MUSC​ Botanical​ Art​ Gallery
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล​ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ​ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ​ รักษาการแทนอธิการบดีฯ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด​#นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ #MUSC_Botanical_Art_Gallery
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์​ ด้วยความร่วมมือจากภาควิชาพฤกษศาสตร์​ นำ​ reprint ภาพวาดพฤกษศาสตร์​ เทคนิคสีน้ำ​ จำนวน​ 20​ ภาพซึ่งเป็นผลงานของ​ศิลปินไทย​ 8​ คน​มาจัดแสดงบริเวณชั้น​ 1​ อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ ภายในคณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตพญาไท
ผู้สนใจ​สามารถเข้าชมได้ในเวลาราชการ​ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป