Startup จากหน่วย Green Solutions for Future Living​ ของภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​มหิดล

Startup จากหน่วย Green Solutions for Future Living​ ของภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ได้เข้าแข่งขันในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) 2022 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา​ และผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำมาใช้ต่อยอดไอเดียและพัฒนานวัตกรรมต่อไป ทีม Colorganic นำความรู้ทางด้านสมุนไพร​ โดยใช้ใบต้นเทียนกิ่ง​บดแห้ง ด้วยวิธีจากภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทำเฮนน่า​ มาผสมกับเทคโนโลยี polymer…

ร่วมกับ The Cloud และ OKMD พูดคุย บรรบายที่สวนเบญจกิตติ ในกิจกรรม Earth Appreciation

จากต้นไม้ที่เราเคยเดินผ่าน วันนี้เราจะเดินช้าลง สังเกตพวกเขาให้มากขึ้น ไปแอบพลิกดูลวดลายด้านใต้ใบไม้ สังเกตสีสันบนกลีบดอก แอบดูเกสรเล็ก ๆ ที่หลบซ่อน และเรียนรู้เรื่องราวสนุก ๆ เกี่ยวกับพืชพรรณแต่ละชนิด โดยมี ผศ.ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล อาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์บีน-วิชัย อัยกูล นักพฤกษศาสตร์ เป็นผู้นำทาง การเดินทางครั้งนี้คือครั้งที่ 2 ของกิจกรรมพิเศษ 5 ครั้งที่ The Cloud ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ในการชวนคนเมืองมาเรียนรู้ธรรมชาติผ่านสวนเบญจกิติ…

รางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ​พฤกษศา​สตร์แห่ง​ประเทศไทย​ ครั้ง​ที่​ 14​

ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยา​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก​ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ปริญญาโท​ สาขาวิชาวิทยาการพืช และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา​ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ​พฤกษศา​สตร์แห่ง​ประเทศไทย​ ครั้ง​ที่​ 14​ #BCT14 รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายระดับดีเด่นนิเวศวิทยาเชิงหน้าที่ของโครงสร้างคัดหลั่งภายนอกของต้นบานค่ำ (วงศ์ผักบุ้ง) จากนัยทางจุลสัณฐานวิทยาและมิญชเคมีวิทยา[นัฐพงษ์ จิตรจักร, อลิสา สจ๊วต และ ปวีณา ไตรเพิ่ม] รางวัลการนำเสนอภาคบรรยายระดับดีการศึกษาระบบสืบพันธุ์ในพืชหายากของไทย ต้นซุ้มกระต่าย (Blinkworthia lycioides Choisy)…

Knowledge in the Park Series 1 : พืช สวน โลก

เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา OKMD ตามติดกิจกรรม Knowledge in the Park Series 1 มาถึงทริปที่ 2 กันแล้ว ทริปนี้มีชื่อว่า “พืช สวน โลก” ที่ผู้ร่วมทริปกว่า 50 ชีวิตจากหลากหลายอาชีพร่วมเดินทางไปด้วยกัน ณ สวนเบญจกิติ สวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางใจเมืองกรุงเทพฯ ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว ด้วยการเป็นสวน 2 แบบ…

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชา ถาวระ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชา ถาวระ นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และได้รับทุน พสวท.ต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

นักศึกษาภาคพฤกษศาสตร์ฝึกงานที่ CITES-office Thailand

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ขอขอบพระคุณ CITES-office Thailand ที่ช่วยฝึกงานให้นักศึกษาจากภาควิชาพฤกษศาสตร์ หวังว่านักศึกษาจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้นำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต

บรรยากาศการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย(TURFPaG2022)

ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับเยาวชนด้านพืช และพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ที่ผ่านไปด้วยดี โดยมีท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งมีศิษย์เก่า รศ. ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี ศิษย์เก่าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ประจำ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความรู้บรรยายพิเศษ เรื่อง “อิทธิพลของแสงเทียมต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช” และการเสวนาจากรุ่นพี่สามสถาบัน “TuRFPaG Club: Three Beans’ Talk”…

ศึกษานอกสถานที่ วิชา SCPL 361 Economic Botany

เพื่อให้นักศึกษาได้พบเห็น ได้ประสบการณ์จริงในการศึกษาวิชา SCPL 361 Economic Botany (พืชเศรษฐกิจ) จึงได้จัดให้มีการศึกษานอกสถานที่ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ สวนนงนุชพัทยา หมู่ที่ 7 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ในความดูแลของ ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล และคณาจารย์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับความกรุณาให้การบรรยายความรู้จากวิทยากรของสวนนงนุช ทำให้การเดินทางศึกษานอกสถานที่ครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ที่อาจประยุกต์ใช้ต่อไป